Bornefeld / Kulka – « Nie potrafię oddzielić siebie od oddechu »

Quand :
24 juin 2022 @ 16 h 00 min – 19 h 00 min
2022-06-24T16:00:00+00:00
2022-06-24T19:00:00+00:00
Où :
Dom Norymberski w Krakowie
Contact :
MAILTO:noreply@facebookmail.com

: : English version below : :

Galeria Strefa A, Galeria Domu Norymberskiego oraz Fundacja Zona Art zapraszają na wystawę międzynarodowego duetu: Julii Bornefeld (Niemcy/Włochy) i Ewy Kulki (Polska).

« Bornefeld / Kulka – Nie potrafię oddzielić siebie od oddechu »
WERNISAŻ: 24 / 06 / 2022 godz. 18:00, Galeria Domu Norymberskiego, ul. Skałeczna 2 w Krakowie
WYSTAWA: 25 / 06 – 14 / 07 / 2022

« Nie potrafię oddzielić siebie od oddechu »
Z wdechem, materia wokół nas – cały strumień wydarzeń – miesza się z naszym ciałem, aby odpłynąć do wspólnej przestrzeni już przetworzona przez nasze wilgotne wnętrze.
W płynnym, nieustannym i trudno uchwytnym procesie zmian jesteśmy zanurzeni w świecie i nie potrafimy oddzielić siebie nawet od oddechu. “Przesączamy się wewnętrznie – pisze Jolanta Brach-Czaina w « Błonach umysłu » – z jednego stanu w drugi, przeciekamy z miejsca na miejsce pod pokrywą skóry. Na tym właśnie polega życie wewnętrzne – fizyczne, psychiczne, uczuciowe, duchowe – zawsze płynne.” [fragm. tekstu kuratorskiego]

Obie Artystki łączy zbliżona wrażliwość oraz poruszana tematyka i wątki feministyczne. Obie eksperymentują z medium poszukując własnego sposobu emocjonalnej ekspresji. Ewa Kulka (ur. 1979 r.) to malarka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, która mieszka i pracuje również w Krakowie. Julia Bornefeld (ur. 1963 r.) to artystka posługująca się malarstwem, rzeźbą oraz fotografią i wideo, która mieszka i pracuje w Berlinie oraz w Bruneck (Włochy). Wystawa zaprezentuje prace obu Artystek jako intymny dialog.

KURATORKI: Ewa Pasternak-Kapera oraz Małgorzata Błaszczyk

ORGANIZATORZY: Galeria Strefa A / Galeria Domu Norymberskiego / Fundacja Zona Art
PARTNERZY: Galerie Schimming, Hamburg

: : EN : :

The Strefa A Gallery, the Nuremberg House Gallery and the Zona Art Foundation have the pleasure of inviting you to the exhibition of an international duo: Julia Bornefeld (Germany/Italy) and Ewa Kulka (Poland).

« Bornefeld / Kulka – I Can’t Separate Myself from the Breath »

VERNISSAGE: 24 / 06 / 2022 at 6 p.m., The Nüremberg House Gallery, 2 Skałeczna Street in Krakow, Poland
EXHIBITION: 25 / 06 – 14 / 07 / 2022

« I Can’t Separate Myself from the Breath »
With an inhale, the matter around us – the whole stream of events – mixes with our body to flow away into the shared space already processed by our moist interior. In a smooth, continuous process of imperceptible change, we are immersed in the world and unable to separate ourselves even from our breath. « We seep inside – writes Jolanta Brach-Czaina, the Polish philosopher, in her “Membranes of the Mind” – from one state to another, we leak from place to place under the skin cover. This is what the inner life is all about – physical, mental, emotional, spiritual – always fluid ». [excerpt from the curatorial text]

Both artists share a similar sensitivity and feminist themes. Both experiment in search of the full emotional expression. Ewa Kulka (born 1979) is a painter, graduate of the Academy of Fine Arts in Krakow, who lives and works in Krakow too. Julia Bornefeld (born 1963) uses painting, sculpture, photography and video, lives and works in Berlin and Bruneck (Italy). The exhibition will present the works of both Artists in an intimate dialogue.

CURATORS: Ewa Pasternak-Kapera and Małgorzata Błaszczyk

ORGANIZERS: Strefa A Gallery / The Nüremberg House Gallery / Zona Art Foundation
PARTNERS: Galerie Schimming, Hamburg

https://www.facebook.com/events/767307467600780