50 Years of the UNESCO World Heritage Convention | Achievements and Challenges in Europe

Quand :
8 juin 2022 @ 7 h 00 min – 10 juin 2022 @ 16 h 00 min
2022-06-08T07:00:00+00:00
2022-06-10T16:00:00+00:00
Où :
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
Contact :
MAILTO:noreply@facebookmail.com

Date of the conference: June 8-10, 2022

Location: Krakow / online

Language: English / Polish

◽️◾️ We invite you to participate in the conference “50 years of the UNESCO World Heritage Convention. Achievements and Challenges in Europe”, which will be held at the International Cultural Center in Kraków on June 8-10, 2022. The conference aims at summarizing the achievements, assessing the current state, formulating forecasts and tasks for the future.

◽️◾️ WE WILL DIVIDE OUR DISCUSSION INTO 6 THEMATIC SESSIONS CONCERNING THE FOLLOWING ISSUES:

1. The achievements and experiences of the World Heritage Convention in Europe.
2. Experiences and problems/challenges of European cities and villages inscribed on the World Heritage List.
3. The WHL — trends and obstacles. Changes in the implementation of the Convention.
4. Potential for application of experience gleaned from the WHL system in national heritage protection systems.
5. Need for modifications to the WH system arising out of European experiences.
6. Cooperation with the Visegrad Group as an example of regional concern for WHL sites.
We expect 3-4 presentations in each session. The call for papers ended on February 18.

▫️ The conference will be held in English with translation into Polish.
▫️ It is possible to participate in the traditional form at the ICC headquarters in Krakow and online on a special streaming platform: unesco50.mck.krakow.pl. Participation in the conference as a listener is free of charge. We invite you to register on: https://tiny.pl/9s4mp.
▫️ We kindly inform you that the first day of the conference, June 8, is closed to the public due (internal meeting of ICOMOS). The conference is open to the public on June 9 and 10.

______

◽️◾️ The 50th anniversary of the adoption by the UNESCO General Assembly of the « Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage » in 2022 is a great opportunity to summarize Europe’s experience in the UNESCO European World Heritage area and to reflect on the further development and improvement of our undertakings. The organizer of the international scientific conference is the ICC and the Polish ICOMOS Committee, and the co-organizer is the City of Kraków.

***

Data konferencji: 8–10 czerwiec 2022 r.

Lokalizacja: Kraków / online

Język: angielski/polski

◽️◾️ Zapraszamy do udziału w konferencji „50 lat Konwencji Światowego Dziedzictwa UNESCO. Osiągnięcia i wyzwania w Europie”, która odbędzie się w dniach 8 – 10 czerwca 2022 r. Celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowych doświadczeń Europy w obszarze ochrony dziedzictwa, ocena stanu obecnego, sformułowanie prognoz i zadań na przyszłość.

◽️◾️ NASZĄ DYSKUSJĘ PODZIELIMY NA 6 SESJI TEMATYCZNYCH PODEJMUJĄCYCH NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

1. Dorobek i doświadczenia Konwencji o ochronie światowego dziedzictwa w Europie.
2. Doświadczenia i problemy europejskich miast wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
3. Ocena obecnej sytuacji i perspektywy rozwoju Listy Światowego Dziedzictwa.
4. Możliwości wykorzystania doświadczeń w krajowych systemach ochrony dziedzictwa.
5. Potrzeby modyfikacji wynikające z doświadczeń europejskich — co Europa może zaproponować Liście Światowego Dziedzictwa?
6. Współpraca wyszehradzka jako przykład regionalnej troski o miejsca z Listy Światowego Dziedzictwa.

W każdej sesji przewidujemy 3-4 wystąpienia. Nabór referatów zakończył się 18 lutego.

▫️ Konferencja odbędzie się w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.
▫️ Możliwe jest w niej uczestnictwo w formie tradycyjnej w siedzibie MCK w Krakowie oraz on-line na specjalnej platformie streamingowej: unesco50.mck.krakow.pl. Udział w konferencji w charakterze słuchacza jest bezpłatny. Zapraszamy do rejestracji: https://tiny.pl/9s4mp.
▫️ Uprzejmie informujemy, że pierwszy dzień konferencji, 8 czerwca, jest zamknięty dla publiczności z powodu spotkania członków ICOMOS. Dla publiczności konferencja jest otwarta w dniach 9 i 10 czerwca.
_____

◽️◾️ Przypadająca w 2022 r. 50. rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Generalne UNESCO „Konwencji o ochronie światowego dziedzictwa kultury i natury” to świetna okazja by podsumować dotychczasowe doświadczenia Europy w obszarze Światowego Dziedzictwa Europy UNESCO oraz zastanowić się nad dalszym rozwojem i udoskonalaniem naszych przedsięwzięć. Organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej jest MCK i Polski Komitet ICOMOS, a współorganizatorem Urząd Miasta Krakowa.

https://www.facebook.com/events/255092340084744

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.